Русский
Русский
English
Статистика
Реклама

Методи лікування раку

Вибір того чи іншого методу лікування або їх комбінацій, комплексів і поєднань, визначення послідовності етапів проведення лікувальних впливів у кожному окремому випадку визначаються сугубо індивідуально, після ретельного обстеження хворого.

Лікування онкологічних хворих вважається радикальним, коли пухлина видалена в межах здорових тканин разом із зонами регіонарного метастазування або коли пухлина з метастатичними вузлами повністю розсмокталася під впливом променевої терапії. Якщо лікування не досягло такого результату і привело лише до тимчасового покращення, воно називається паліативним. Лікування, спрямоване на ліквідацію окремих симптомів, а не на саму пухлину, називається симптоматичним.

По закінченні радикального лікування хворі вважаються первинно вилікуваними. Факт стійкого виліковування встановлюється після п'ятирічного спостереження хворого, якщо не виявлена поява рецидиву або метастазу. Усі онкологічні хворі підлягають спостереженню в спеціалізованих онкологічних закладах.

Злоякісні пухлини здатні рецидивувати і після радикального лікування. Частота рецидивування й метастазування залежить від стадії захворювання і морфології пухлини. Але повної гарантії від їхньої появи після радикального лікування навіть у ранніх стадіях немає.

В даний час для лікування онкологічних хворих застосовуються наступні методи: хірургічний, променевий, хіміотерапевтичний, гормональний, біотерапія. Вони можуть застосовуватися як самостійно, так і в комбінації двох чи трьох методів лікування. Комбінація цих методів може бути найрізноманітнішою: хірургічний і променевий методи; променевий, хірургічний і хіміотерапевтичний, і ін.

По сучасних уявленнях, найбільш перспективними для більшості локалізацій злоякісних пухлин є комбіновані і комплексні методи лікування. Під комбінованим методом варто розуміти використання двох різних по характеру впливів, спрямованих на місцево-регіонарні вогнища. Наприклад, поєднання двох методів лікування, хірургічного й променевого (до чи після операції). Під комплексним лікуванням мають на увазі використання в тій чи іншій послідовності різних лікувальних заходів, що мають неоднаковий місцево-регіонарний і загальний вплив на організм. Наприклад, комбінація оперативно-променевих методів з хіміотерапією чи гормонотерапією.

 Хірургічне лікування.

 Радикальна операція виконується в основному на ранніх стадіях захворювання, а також при місцево-поширеній пухлині після попередньої ефективної променевої терапії або хіміотерапії. Паліативна (не виліковує, але полегшує стан хворого) операція спрямована на зменшення маси пухлини, що підвищує ефективність терапевтичних впливів. Такі операції істотно полегшують стан хворих (наприклад, при кишковій непрохідності, кровотечі і т.д.). Варіантом хірургічного лікування може стати кріогенна деструкція пухлини, яка виконується в якості радикального або паліативного впливу.

 Променева терапія.

 Променеву терапію застосовують при чутливих до променевого впливу пухлинах (дрібноклітинний рак легені, рак молочної залози, носоглотки, гортані, інші пухлини голови й шиї, саркома Юінга, рак шийки матки й ін.) самостійно або в сполученні з операцією, хіміотерапією. Використовують різні методи променевої терапії (дистанційну гаматерапію, внутрішньопорожнинну променеву терапію, нейтрони, протони, радіоактивні ізотопи і т.д.).

 Хіміотерапія.

 Хіміотерапія в даний час стає найважливішим методом лікування при злоякісних пухлинах. Хіміотерапію призначають для зменшення маси пухлини при неоперабельному процесі, після операції для попередження розвитку метастазів (ад'ювантна хіміотерапія) або при наявності метастазів. Останнім часом застосовують також хіміотерапію при операбельних пухлинах із наступним продовженням лікування після операції (неоад'ювантна хіміотерапія). При деяких захворюваннях сучасна хіміотерапія, що є основним компонентом лікування, забезпечує лікування значної кількості хворих (злоякісні семіномні й несеміномні пухлини яєчка, хоріонепітеліома матки, локалізовані форми остеогенної саркоми, рак молочної залози, саркома Юінга, нефробластоми в дітей і ін.). Частіше хіміотерапія призводить до повної або часткової регресії пухлини з різною тривалістю ремісії (дисемінований рак молочної залози, яєчника, меланома, дрібноклітинний рак легені й ін.), що збільшує тривалість життя хворих і зменшує клінічні прояви захворювання. Хіміотерапія використовується також при раку шлунка, товстої кишки, передміхурової залози, сечового міхура, нирки і т.д.

 Крім цитостатичних препаратів, хіміотерапія включає застосування ендокринних лікарських засобів. Частіше їх застосовують при гормонозалежних пухлинах (рак молочної залози, щитовидної залози, ендометрію, передміхурової залози й ін.).

 Біотерапія.

 Біотерапія включає застосування різних природних біологічно активних агентів (інтерферони, інтерлейкіни і т. д,), проведення імунотерапевтичних заходів з використанням вакцин, активованих лімфоцитів, імуномодулюючих фармакологічних препаратів і т.д.

 При лікуванні хворих із злоякісними пухлинами виникають різноманітні проблеми, рішення яких вимагає участі не тільки онкологів, і кваліфікованих лікарів інших спеціальностей, але й родичів хворого, що повинні мати уявлення про особливості лікувальних методів, застосовуваних у конкретного хворого, можливостях наступної реабілітації.

Психологічний метод

Не секрет, що психологічний настрій грає вирішальну роль в тому, наскільки успішно буде протистояння хвороби.

Деякі види лікування, які використовують вплив сили думки на здоров'я, поліпшують якість життя пацієнтів з онкологічними захворюваннями, за допомогою модифікації поведінки або вираження емоцій. Поведінкова терапія, така як керовані психічні образи, прогресуюча м'язова релаксація, лікування гіпнозом, біологічний зворотний зв'язок, використовується для полегшення болю, нудоти,блювоти і тривожності, які можуть з'явитися в очікуванні або після лікувальних процедур. Індивідуальне або групове консультування, художня і музикотерапія дають пацієнтам можливість протистояти проблемам і емоціям, які викликає захворювання, а також отримувати підтримку від пацієнтів з таким же захворюванням. Пацієнти, які лікуються таким чином, відчувають себе менш самотніми, менше думають про смерть, і оптимістично налаштовані на одужання.

Підтримка друзів і сім'ї допоможе справитися з депресією, страхом і тривогою, які супроводжують таке важке захворювання як рак. В деяких випадках сильна підтримка може навіть вплинути на тривалість життя хворих на рак. Дослідження показали, що чоловіки, у яких був обмеженийколо соціальних контактів, жили менше, в той час як у жінок з хорошою соціальною підтримкою тривалість життя була більше. За допомогою сильної соціальної підтримки можна навіть утримувати хвороба в стадії ремісії, стимулюючи вироблення більшої кількостіклітин-кілерів.

Молитва допоможе полегшити стрес, знайти сенс і мета в житті, принесе втіху. Ще більше користі, якщо людина віруюча. В деяких випадках пацієнти з онкологічними захворюваннями, які вважали себе віруючими людьми,менше переживали почуття неспокою та пригніченості, і навіть менше відчували біль, викликану хворобою.

Висновок: Для лікування онкологічних хворих застосовуються наступні методи: хірургічний, променевий, хіміотерапевтичний, гормональний, біотерапія. Вони можуть застосовуватися як самостійно, так і в комбінації двох чи трьох методів лікування. Але важливо також памятати про неоцыненну роль психологычного супровыду онкологычних хворих та про гарний позитивний настрый у таких хворих та знати можливосты його формування.

Література:

 1. Тарабрина Н. В., Ворона О. А., Курчакова М. С., и др. Онкопсихология. — М.: Институт психологии РАН, 2010. — 176 с.
 2. Психотерапия рака Саймонтон К., Саймонтон С. Психотерапия рака.- СПб: Питер, 2001 (http://cml-stop.ru/viewtopic.php?id=327)
 3. Скребець В.О. Екологічна психологія: онкопсихологічний практикум/ навчальний посібник.- К.: Видавничий дім «Слово», 2011. – 336с.
 4. Скребець, В.О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи / В.О. Скребець . – Київ : Слово, 2004 . – 440 с.
 5. Скребець, В. О.  Екологічна свідомість в умовах наслідків техногенної катастрофи: форми прояву, деформації, адаптогенез / В. О. Скребець // Безпека життєдіяльності. — 2006. — №3. — С. 21-25.
 6. Скребець, В. О.  Екологічна свідомість: сутність, властивості, ознаки та форми прояву [Текст] / В. О. Скребець // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. — Чернігів, 2007. — №Вип. 49. — С. 130-136. — (Серія: Психологічні науки).
К списку статей
Опубликовано: 15.06.2015 12:50:03
+1

Сейчас читают

Комментариев (0)
Имя
Электронная почта

Медицина

Здоровье, другое

Психология

Последние комментарии

 • Имя: Украина
  01.03.2022 | 12:22
  протестуйте против той бойни, которую творит Путин и ваша армия на Украине! Ваши сыновья умирают, убивая ваших братьев. Подробнее..
 • Имя: АЛИНА
  03.10.2020 | 21:43
  Метт Деймон не был прекрасен ни в 30 ни в 18. Не будет прекрасен и в 80. У него глубоко посажены глаза они некрасивой формы так же как и рот. Но терпеть можно. Подробнее..
 • Имя: Вера Холодофф
  09.06.2020 | 18:22
  Он был и тем, и другим. Нельзя однозначно судить об этом монархе. Подробнее..
 • Имя: Вера Холодофф
  09.06.2020 | 18:13
  Он был и тем, и другим. Нельзя однозначно судить об этом монархе. Подробнее..
 • Имя: ермаков
  12.01.2020 | 20:15
  Старение и омоложение У современной медицины отсутствует возможность правильно оценивать процесс старения и омоложения организма человека, да и самим процессом омоложения наука никогда владеть не буде Подробнее..
 • Имя: сергей
  12.01.2020 | 14:54
  Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного де Подробнее..
 • Имя: Ольга
  10.01.2020 | 17:10
  Фу, какой дешевый хайп на трагедии. С чего она взяла, что ее болезни связаны с аварией? 300 км от Чернобыля - это ни о чем. А ничего, что Киев, треть Украины и Беларуси намного ближе?! Я жила менее че Подробнее..
 • Имя: Андрей
  07.10.2019 | 16:40
  "Прекрасное далёко" в СССР пели и так и так. Это чей тогда мозг придумал? Подробнее..
 • Имя: Нешароеб
  08.09.2018 | 22:01
  Это бред про то, что земля не плоская, чекайте науку! Подробнее..
 • Имя: zakko2009
  18.05.2017 | 22:48
  В.Шебзухов "Притча о двух волках" читает автор (видео) https://youtu.be/oyO3Qr_ai4c Между Правдою и Ложью, Ведомо лишь Одному, Для чего дана возможность Сделать выбор – самому! Инд Подробнее..
 • Имя: )
  24.04.2017 | 17:43
© 2006-2024, interestno.ru