Авторизация
Ip-адрес
Статистика
Яндекс.Метрика
Реклама
Реклама
К списку категорий

Механізми та умови виникнення раку

Між стресом та виникненням захворювання існує настільки тісний зв'язок, що іноді по силі перенесеного людиною стресу буває можливо передбачити його хворобу.

Ганс Селье у 1920 році проводив дослідження, які доводили, що емоції можуть викликати захворювання.

Сучасні дані підтверджують результати отримані Селье. Ці відкриття доводять, що емоційний стрес може пригнічувати імунну систему і таким чином ослаблювати природний захист організму від раку та інших захворювань.

Найбільш характерним психічним станом, що розвивається під впливом екстремальних чинників життєдіяльності є психологічний стрес.

Психологічний стрес – певний взаємозв’язок між людиною і надмірними вимогами середовища, що пов'язаний з перевищенням її ресурсів та усвідомленням загрози для особистого благополуччя.

Сильний емоційний стрес збільшує сприйнятливість організму до захворювань. Хронічний стрес також призводить до пригнічення імунної системи. Емоційний стрес не тільки пригнічує імунну систему, але і призводить до гормональних порушень. Ці порушення можуть сприяти появі атипових клітин якраз у той момент, коли організм найменше здатний з ними боротися.

Люди знали про зв'язок раку з емоційними станами людини вже більше 2-х тисяч років тому. Так римський лікар Гален звернув увагу на те, що життєрадісні жінки рідше захворюють на рак, ніж ті, які часто знаходяться у пригніченому стані.

У 1701 році англійський лікар Гендрон у трактаті, присвяченому природі і причинам раку, указував на його взаємозв’язок з життєвими трагедіями.

Перше дослідження зв’язку емоційного стресу і раку із застосуванням статистики було проведено в 1893 році Р. Сноу. Із всіх можливих причин, що викликають різні форми раку, найбільш потужними є невротичні. Серед них найчастіше – душевні переживання, за якими слідують скрута і виснажлива праця. Названі причини здійснюють серйозний вплив на розвиток решти чинників, що сприяють цій хворобі.

Висновок: Отже, до механізмів виникнення раку найчастіше відносять механізм виникнення стресу, на це вказують багато дослідників. Найчастіше умовами виникнення раку є емоційний стрес, який може виникати внаслідок травмуючої ситуації, матеріальних проблем або важких умов праці.

Література:

  1. Тарабрина Н. В., Ворона О. А., Курчакова М. С., и др. Онкопсихология. — М.: Институт психологии РАН, 2010. — 176 с.
  2. Психотерапия рака Саймонтон К., Саймонтон С. Психотерапия рака.- СПб: Питер, 2001 (http://cml-stop.ru/viewtopic.php?id=327)
  3. Скребець В.О. Екологічна психологія: онкопсихологічний практикум/ навчальний посібник.- К.: Видавничий дім «Слово», 2011. – 336с.
  4. Скребець, В.О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи / В.О. Скребець . – Київ : Слово, 2004 . – 440 с.
  5. Скребець, В. О.  Екологічна свідомість в умовах наслідків техногенної катастрофи: форми прояву, деформації, адаптогенез / В. О. Скребець // Безпека життєдіяльності. — 2006. — №3. — С. 21-25.
  6. Скребець, В. О.  Екологічна свідомість: сутність, властивості, ознаки та форми прояву [Текст] / В. О. Скребець // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. — Чернігів, 2007. — №Вип. 49. — С. 130-136. — (Серія: Психологічні науки).

 

К списку статей
Опубликовано: 15.06.2015 12:47:59
0
Комментариев (0)
Имя
Email
Осталось 65535 символов
© 2006-2013, interestno.ru